Erik Olssons mekaniska in English Erik Olssons mekaniska Erik Olssons mekaniska på svenska

Från bysmedja till partikelacceleratorer

demo-foretag.jpg

Erik Olssons Mekaniska verkstad är ortens äldsta företag. Under hela utvecklingen från bysmedja 1880 till dagens högteknologiska precisionsföretag har det ägts och drivits av familjen Olsson.

Från slutet på 1940-talet till slutet av 1960-talet tillverkade företaget egna produkter till sågverk och till transportbranschen. Under slutet på 1960-talet övergick vi till dagens verksamhet, vilket är legotillverkning till svensk och europeisk verkstadsindustri.

© 2007. All rights reserved.