Erik Olssons mekaniska in English Erik Olssons mekaniska Erik Olssons mekaniska på svenska

Vi tar helhetsansvar

bild17.jpg

Vi åtar oss gärna uppdrag som innebär ett helhetsansvar från detaljtillverkning och montering fram till färdig produkt. Ett arbetssätt som kortar ledtider och säkerställer kvaliteten i hela kedjan Certifiering enligt ISO 9001:2008 är en del i vår ständiga strävan efter högsta möjliga kvalitet.

Det finns mycket att vinna
Fördelarna med att göra så mycket som möjligt hos en leverantör är uppenbara. Mindre transporter, mindre ställtider och en som har ansvar för att helheten fungerar. I företaget har vi kompetens inom mekanik, pneumatik, hydralik och elektronik. Vårt helhetstänkande omfattar också beställning av obehandlat gjutgods för vidarebearbetning hos oss.

© 2007. All rights reserved.