Erik Olssons mekaniska in English Erik Olssons mekaniska Erik Olssons mekaniska på svenska

Stor bredd

bild21.jpg

Många av våra kunder är maskintillverkare av olika slag. Vi tillverkar allt ifrån enskilda detaljer till färdigmonterade utrustningar.

Stor variation
Uppdragen kan vara av mycket varierande typ. Allt från rena svetsarbeten till kombinationer av bearbetning, svetsning och montage.

© 2007. All rights reserved.