Erik Olssons mekaniska in English Erik Olssons mekaniska Erik Olssons mekaniska på svenska

Stora format - hög säkerhet

bild9.jpg

Vi har under en mängd år varit leverantör till tågindustrin. Det innebär att vi har ett stort kunnande om både svetsning och bearbetning av såväl små som stora komponenter till branschen.

Höga säkerhetskrav
Förutom de stora formaten är kraven på hållfasthet och säkerhet utmärkande för tågindustrin. Våra produkter skall tåla många års dagliga påfrestningar.

Underhåll
Vi utför också uppdrag gällande underhåll och reparationer av järnvägsfordon, både på egen verkstad och ute i fält.


Klicka här för ett klipp på tågindustrin

© 2007. All rights reserved.